Teretulemast

Garantii ja Privaatsus

Kõigile Tehnikaekspress.ee veebikauplsest ostetud toodetele kehtib vähemalt 2 aastane garantii. Garantiiteeninduse kiiruse ja tõhususe huvides teeme koostööd suurimate garantiiteeninduskeskustega. Juhul kui meie juurest ostetud kaubaga peaks ilmnema probleeme, saate Tehnikaekspressi poolt väljastatud arvega pöörduda otse teeninduskeskusse, kus teie probleem kiiresti ja tasuta lahendatakse.

Garantiihoolduse aluseks on Tehnikaekspressi poolt väljastatud müügidokument ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud / loetamatu, on garantiiremondi teostajal õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

Garantiiperioodi arvestatakse alates müügidokumendile märgitud müügikuupäevast.
Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.
Säilitada tuleb arve ilma selleta garantii ei kehti.


 Garantiiremonti teostatakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti müüja vahendusel tarnija või tootjatehase kaudu.
Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada autoriseeritud teeninduskeskusesse.
3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.


4. GARANTII ALLA EI KUULU
4.1. Kuluva iseloomuga osad
4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus;
4.3. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;
4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
4.6. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
4.7. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

Privaatsus
 
Kõiki Tehnikaekspressi e-poes ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot, mis on kaistud Eesti Vabariigis kehtiva andmekaitseseadusega. Tehnikaekspress.ee ei avalda Teie andmeid kolmandale osapoolele välja arvatud  kauba transpordiks ja üleandmiseks vajalikud andmed.

Meilt ostetud seadmetele teostavad hooldust:

Samsung, Philips, LG, Bosch, Siemens 

Simson OÜ
Türi 5, 11313, Tallinn 
Telefon: +372 627 8730
Fax: +372 627 8733
teenindus@simson.ee
www.simson.ee

Electrolux, AEG, Zanussi, SMEG, Falmec

E-lux Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn 
Tel.:  6 650 090
E-mail: hooldus@elux.ee
Lahtiolekuajad: E-R 08.30 - 17.00
www.kodumasinate-remont.ee

LG, Schaub-Lorenz

Speleta OÜ
Akadeemia tee 20, 12611 Tallinn 

Tel.:  6546543, 6587308
E-mail: speleta@speleta.ee
Lahtiolekuajad: E-R 09.00 - 18.00
www.speleta.ee

Hotpoint-Ariston, Indesit, Candy, Whirlpool, Elica, Brandt, Nardi

Sevi Kodukaubad OÜ
Tuha tee 3, 11412 Tallinn 

Tel.:  636 65 25
E-mail: info@sevi.ee
Lahtiolekuajad: E-R 09.00 - 17.00,  L 10.00 - 15.00
www.sevi.ee